Førerkortbeslag etter frontkollisjon

To bilder med til sammen tre personer var fredag kveld involvert i en frontkollisjon på fylkesvei 714 ved Våvatnet i Orkland kommune.  Foto: John Storholt

Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørebane.

Randi Fagerholt
Pluss