Demensforskeren har selv begynt med høreapparat for å forebygge demens

Han er blant de fremste i landet når det gjelder forskning på aldring og helse. Men det er ikke alle som vet at Geir Selbæk fra Lensvika også har fått Orkdal kommunes kulturpris for revysuksessen REVYORK, som ble satt opp i Trøndelag etter Follorussens revy i 1983.

Geir Selbæk fra Lensvika er psykiater som spesialiserte seg på forskning innen aldring og helse og spesielt demens.   Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Jeg tror det vil være en utfordring for folk som har svekket evne til å orientere seg, og har mistet kognitive funksjoner, å bli flyttet bort fra de personene som har vært nær dem, og som de har hatt tilknytning til.

Geir Selbæk, forsker på aldring og helse
Pluss

Geir Selbæk (58) er ansatt ved sykehuset Vestfold og Oslo universitetssykehus i tillegg til at han har et professorat og er forskningssjef ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Til daglig bor han på Lillehammer hvor han har funnet ut at det er perfekte vintre som egner seg godt for ham som er glad i å gå på ski.