Seks grunneiere får erstatning som følge av inngrep på eiendommen

Norsk landbruksrådgivning har regnet ut hva seks grunneiere får i erstatning som følge av undersøkelsene som ble gjennomført av arkeologene fra Trøndelag fylkeskommune.

Erstatningsgrunnlaget er gjort med utgangspunkt i størrelsen på det berørte arealet, reetablering av eng, tapte avlinger, og tapt produksjonsinntekt for 2020  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Etter undersøkelsen skal arealenes beskaffenhet være slik de var før undersøkelsen begynte

Norsk landbruksrådgiving
Pluss

I oktober 2020 ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser på flere private tomter på Venn. Dette var en forutsetning for at Skaun kommune kunne gå videre med arbeidet med bygging av nytt oppvekstsenter og ny områdeplan. Etter en tids forhandlinger, fikk kommunen samtykke fra det som var elleve berørte grunneiere, uten bruk av tvang.