Kontroll ved to skoler

Pluss

Politiet gjennomførte onsdag og torsdag morgen skolekontroll på henholdsvis Gjølme og Årlivoll skole, begge i Orkland kommune.