Ventetid på 90 dager for å få nytt pass

Tor Ole Vormdal var i november i fjor den aller første som bestilte seg et nasjonalt ID-kort ved Orkdal lensmannskontor. Bak til venstre: Eirin Gartfjord, førstekonsulent, Heidi Wilhelmsen Eikli, førstekonsulent, og Liv Gunhild Tøndel, seniorkonsulent ved lensmannskontoret.   Foto: Øyvind Brostrøm

Pluss

Politiet gjentar oppfordringen om å sjekke gyldighetstid på pass.