Hvem er best på bomiljø?

Nå kan du nominere den beboeren eller det boligselskapet som du mener fortjener heder og ære.

Boligbyggelaget Tobb vil hedre boligselskap som gjør noe bra for sine beboere. Her fra en tidligere kåring.   Foto: Tobb

Pluss

Boligbyggelaget Tobb vil hedre boligselskap som gjør noe bra for sine beboere – enten det er å lage gode uteområder, arrangere sosiale sammenkomster eller andre tiltak som skaper et godt bomiljø med utdeling av Bomiljøprisen 2021.