Nye regler gir fredning ut mai

Pluss

Politiet gjør oppmerksom på at med nye forskrifter er sjøørret, laks og sjørøye fredet i mars, april og mai i hele Trøndelag. Dette gjelder også i sjøen.