Her er lensmannens nye navn

Regjeringen har besluttet at lensmannen fra nå av skal hete «politistasjonssjef».

Tor Kristian Haugan er i dag lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt. Randi Fagerholt er seksjonsleder ved lensmannskontoret på Orkanger, men har også fungert som lensmann i tidligere Meldal kommune.  Foto: Øyvind Brostrøm

Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen.

justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Pluss

Det vakte diskusjon da Politidirektoratet (POD) i februar i år offentliggjorde sitt forslag til ny tittel som erstatning for den 900 år gamle «lensmann»-tittelen. Nå har regjeringen kommet med sitt endelige vedtak.