Avviser krav om erstatning. Mener tiltaka var gode nok

Kommunen avviser forliksmøte, og møter Reitan i retten i november i år.

Anita Storm, som var rektor ved Løkken barne- og ungdomsskole da Kenneth Reitan gikk ved skolen, avventer rettens dom når det gjelder tiltaka skolen iverksatte overfor Kenneth Reitan da han gikk ved skolen.  Foto: .

Kommunen mener at de har oppfylt alle sine forpliktelser.

Advokat Terje Marthinsen
Pluss

Terje Marthinsen, som er partner i Advokatfirmaet Kogstad Lunde & co, fører saken for Orkland kommune. Han understreker at dette ikke er en anmeldelse, men en stevning i et sivilt søksmål.