Suksess for sommerskole - lange ventelister

Orkland sommerskole har vært en suksess så langt. Rundt tusen barn har vært innom aktivitetene kommunen har tilbudt barn og unge denne sommeren.

Paintball var så populært at det blir et nytt tilbud i august.  Foto: privat

Vi har oppdaget at det er så mye i kommunen vår, og så mange flinke folk.

Tone Løkstad (prosjektleder for Sommerskole i Orkland)
Pluss

Orkland kommune fikk i overkant av to millioner kroner fra staten for å drive sommerskole denne sommeren. De statlige pengene er en kompensasjon til barn og unge ettersom mange av tilbuda deres har vært nedstengt siste året. Med hjelp av de tildelte midlene, kunne kommunene selv bestemme hvordan pengene skulle brukes til barnas beste.