Skytebane kan bli stoppet av rødlisteart

Håvard Østgaard er leder i pistolklubben som lenge har jobbet for å få bygd bane i Agdenes. 

abonnent

Agdenes kommune er i utgangspunktet positive til etableringen av en pistolbane i Kallklova i Agdenes, men de er usikre på om tiltaket kan være til skade for en sårbar fugleart.