Debatt

Hele Trøndelag fortjener et bedre busstilbud

Pål Sæther Eiden (H) er tidligere fylkesordfører i Nord-Trøndelag og nå fylkesordførerkandidat for Trøndelag Høyre. 

Debatt

Arbeiderpartiet i Trøndelag fylkesting ser ikke ut til å ha ambisjoner for busstilbudet utenfor Trondheim. Når man kutter 50 millioner kroner årlig til distriktsrutene er AtB tydelige på at det betyr et dårligere rutetilbud enn i dag. For noen vil det bety at det lille tilbudet man har forsvinner, for andre betyr det at man må bytte buss en eller flere ganger eller at det blir færre avganger. Også Orkdalsregionen vil rammes av dette.

Spesielt grelt er dette når man ser hvordan det samme partiet vil bruke 750 millioner kroner bare for å legge til rette for metrobussen i Elgeseter gate i Trondheim. Uten at bussen kommer særlig raskere frem. Ja, det er forskjellige budsjetter, og disse pengene kan ikke brukes på distriktsrutene. Men det sier noe om at pengene noen ganger sitter løst.

Høyre har vært tydelige på at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle det rutetilbudet vi har i dag. Derfor har vi foreslått nødvendige bevilgninger. Vi mener det blir helt feil å svekke dagens rutetilbud. Ikke minst i en tid hvor det nye storfylket skal knyttes sammen. For ikke å snakke om behovet for å redusere klimaavtrykket.

For Høyre dreier dette seg om å legge til rette for at folk kan bo, arbeide og gå på skole i hele fylket. Mens Arbeiderpartiet ville bruke 10 millioner ekstra bare i Namdalen for å drive bussene i egen regi uten å få en eneste ekstra bussavgang vil Høyre tenke nytt. Vi er opptatt av hvordan drosjenæringen kan bidra i kollektivtrafikken. De beste drosjeselskapene har kompetanse, erfaring og datasystemer som kan brukes til å tilby gode transportløsninger til lave kostnader hvis de får de samme rammebetingelsene som busselskapene.

For dem som er så heldige å bo langs en toglinje har regjeringen ved sin konkurransepolitikk lagt til rette for at det kan bli mange flere avganger i årene fremover. Men da må ikke Trøndelag fylke bruke det som unnskyldning for å kutte enda mer i busstilbudet. Høyre vil ha et Trøndelag med muligheter for alle. Da trenger vi et skifte ved høstens valg.