Debatt

Skolemåltid – bra for helse, trivsel og læring

Nylig stemte regjeringspartiene ned et forslag i Stortinget om å innføre gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen.

Mellom 60.000 - 70.000 barn går i dag på skolen uten matpakke eller uten å spise frokost. 

Debatt

Mellom 60.000 - 70.000 barn går i dag på skolen uten matpakke eller uten å spise frokost. Det betyr en skoledag med dårligere læring. En fersk forskningsrapport fra Universitetet i Agder fastslår at gratis skolemat bidrar til å redusere sosiale forskjeller. Det er fra før godt dokumentert at skolemåltid også har mange andre positive effekter.

Orkland Ap har programfestet innføring av skolemåltid. Vi ønsker å gjøre omprioriteringer slik at dette kommer på plass i alle skolene i Orkland i løpet av neste 4-årsperiode. Dette er både et folkehelsetiltak og et tiltak for bedre læring, mer trivsel og inkludering i skolehverdagen.

I arbeidet med kommunesammenslåingen sies det at vi skal få til mer sammen enn vi har fått til hver for oss. Bedre tjenester for innbyggerne må gjelde også de yngste – de som er framtida. Det er mange tiltak som kan skape et enda bedre skoletilbud enn vi har i dag, og innføring av skolemåltid i alle skolene våre bør være ett av disse tiltakene. Skolemat er et kinderegg: Det er sunt, det er bra for læring og det skaper et fellesskap der alle er inkludert.