Debatt

«Misvisende oppslag om Washington Mills»

Washington Mills. 

Debatt

«I Sør-Trøndelag den 19. september er det et stort oppslag i avisa med et bilde av Hallvard Erlandsen som er ansatt på Washington Mills, og som også er medlem av forvaltningsutvalget i Orkdal kommune. Artikklen har overskrifta «Vil stoppe havneutbygging».

For den som ikke leser selve artikkelen og som vet at Hallvard jobber hos oss, kan man ut fra oppslaget få inntrykk av at Washington Mills ønsker å stoppe havneutbygginga, noe vi aldri har gitt uttrykk for.

Litt lenger ned i artikkelen kommer det riktig nok en mer detaljert beskrivelse der det kommenteres at Washington Mills har sendt inn klage på en liten del av infrastrukturen i forbindelse med utbygginga. Konkret så går det på planene om en gangveg og ei ny bru over Skjenaldelva, som ikke «vil gå forbi» Washington Mills, slik det står i artikkelen, men som vil, slik planene nå er, komme inne på bedriftens område.

Både i forbindelse med høring om havneutbygginga og planforslaget i 2017 og nå ved behandlinga av reguleringsplanen, har vi kommentert at vi ut fra ren sikkerhetsbetraktning ikke kan tillate at folk oppholder seg så nær områder der det foregår produksjon ved høye temperaturer og høy spenning som det her legges opp til. Planene betyr også ekstra inngjerding inne på bedriftens område og vil redusere våre muligheter til å bruke området.

Vi vil derfor oppfordre til at man ser på hele dette prosjektet med nye øyne og forsøker å finne ei løsning der man unngår å legge en gangveg over et industriområde med mye og til tider risikofylt aktivitet.»

Ole Johan Svorkdal , Adm. dir, Washington Mills AS