Staten må bidra om havn skal bli en del av klimaløsninga

Hvis staten mener alvor med at maritim sektor skal bli en del av klimaløsninga, må staten også bidra økonomisk til at det kan skje. 

Ifølge Kusslid vil det ikke være vits å bygge ut om kostnadene blir høyere enn det kundene er villige til å betale.

Debatt

Da planen om et samlet logistikknutepunkt for bil, bane og sjø i tronheimsregionen ble forlatt og man valgte ei løsning med å spre de ulike transportaktørene, ble Orkanger havn utpekt som framtidig regionhavn - som en del av dette logistikknutepunktet. I forlengelsen av dette ble det varslet ei stortilt havneutbygging på Orkanger, og det ble planlagt utbygging både på Grønøra øst og Grønøra vest.