Det er grunn til å slå alarm når det mangler 40 politifolk

Det er all grunn til å slå alarm om ressursmangelen ved Orkdal lensmannsdistrikt.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Man trenger ikke være spesielt oppegående for å skjønne at ressursmangel over tid vil kunne føre til økt kriminalitet

Debatt

I lørdagsavisa krever de seks ordførerne som utgjør Regionrådet for orkdalsregionen at Orkdal lensmannsdistrikt får økte ressurser. Kravet er rettet mot justisminister Jøran Kallmyr Frp) og politimester Nils Kristian Moe.