«Politimangel, og det kan bli verre»

Verken politimesteren eller justisministeren kan love mer politi til orkdalsregionen.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Mye bra har skjedd med poltireformen, ikke minst den økte innsatsen rettet mot overgrep mot barn

Debatt

Den 6. januar sendte de seks ordførerne i Regionrådet i orkdalsregionen et brev til politimester Nils Kristian Moe og daværende justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr, hvor de slo alarm om politiberedskapen i orkdalsregionen. I sitt svar til ordførerne skriver politimester Nils Kristian Moe at Orkdal lensmannsdistrikt ikke kan vente seg økte politiressurser i 2020. Han viser til at han ennå ikke har fått budsjettet for 2020, men at signalene går på at det ikke vil bli flere stillinger i landsdelen. Han avviser også at trondheimspolitiet har mer ressurser enn distriktene, da mange stillinger i Trondheim yter innsats for hele politisdistriktet.