Frp fintet ut alle i pelsdyrsaken

Flere partier forsøker nå å slå politisk mynt på pelsdyrsaken, men er alle blitt fintet ut av Frp.  Foto: Akrivfoto: John Marvin Myrhaug., ST

Men den eneveldige seier-herren her, er Fremskrittspartiet.

Debatt

Tirsdag morgen ble det klart at pelsdyrbøndene langt på vei blir hørt i spørsmålet om kompensasjon, etter at regjering og storting har vedtatt at pelsdyrnæringa skal opphøre innen 2025. I utgangspunktet lå det an til at pelsdyrbøndene skulle få erstatning basert på bokført verdi og antall avlstisper, mens det nå ligger et vedtak på bordet som sier at de skal få erstatning basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg. Regjeringa har nå fått i oppdrag å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg, basert på verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler. Mens det med det «gamle» vedtaket lå an til at pelsdyrbøndene ville få en samlet erstatning på rundt 850 millioner kroner, kan det nå ligge an til ei erstatning på nærmere to milliarder kroner, selv om ingen så langt kan bekrefte dette tallet.