Debatt

«Hvem vant i pelsdyrsaken og hvem sitter med ansvaret?»

For å svare på dette må vi gå litt tilbake i tid for å følge prosessen frem til flertallet på Stortinget vedtar en tilsynelatende anstendig erstatning for sitt eget vedtak om næringsforbud.

«Det uverdige politiske spillet som i tiden før og i etterkant av nedleggingsvedtaket har foregått blant annet rundt kompensasjonsordninger er rett og slett en skam,» skriver Kristian M. Fremstad. 

Debatt

Den 10. januar 2017 vedtar Stortinget, etter høring og gjennomgang av pelsdyrrapporten, å frede pelsdyrnæringen under forutsetning av at det ble stilt strengere krav til blant annet dyrevelferd. Alt i alt et fornuftig vedtak som sikret en fremtidsrettet næringsutvikling med bærekraft og enda bedre dyrevelferd. Vedtaket førte med seg økt investeringsvilje og optimisme i pelsdyrnæringen og flere produsenter satte investeringsplaner ut i livet.

Tiden forut for dette vedtaket var en krevende og belastende tid for pelsdyroppdretterne, som gikk og ventet på om deres næringsvei skulle bli mulig å drive med i fremtiden. På samme tid var de under stadige angrep fra ekstreme dyrevernsorganisasjoner.

Den 14. januar 2018 blir Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre enige om Jeløya-plattformen, og dannet på dens grunnlag regjering. I regjeringsforhandlingene fikk Venstre gjennom sitt ønske om å legge ned pelsdyrnæringen. 17. januar 2019 ble Kristelig folkeparti med i regjering slik at vi fikk en flertallsregjering. Venstre fikk videreført nedleggelse av pelsdyrnæringen.

13. juni 2019 ble pelsdyrnæringen vedtatt nedlagt i Stortinget.

101 stemmer for. 68 stemmer mot.

Det uverdige politiske spillet som i tiden før og i etterkant av nedleggingsvedtaket har foregått blant annet rundt kompensasjonsordninger er rett og slett en skam. Man legger ikke ned næringer i forhandlinger på bakrommet kun med det for øyet å sikre egne posisjoner og mot egen overbevisning. Dette er noe helt nytt i norsk politikk. Jeg er redd for at ingen av de som har bidratt til et næringsforbud ser hele konsekvensen av sine handlinger. Det synes som at de ikke helt har forstått at det faktisk dreier seg om folk, lokalsamfunn, næringsgrunnlag, familier og en bærekraftig og lønnsom næring med verdensledende standarder når det kommer til dyrevelferd og kvalitet.

Ansvarlige for dette næringsforbudet er hele Høyre, hele Krf, hele Frp og sist (og minst) hele Venstre.

Når enkelte representanter, ansvarlig for næringsforbudet, i etterkant står frem og berømmer ærlige næringsutøvere for samarbeid og innspill blir det hele fullkomment kvalmt. Spesielt med tanke på at samme ansvarlige representanter har ofret de samme næringsutøverne i et spill om egne posisjoner.

Pelsdyroppdretterne har siden høringen i pelsdyrrapporten levd i konstant usikkerhet for familiens overlevelse økonomisk. Samtidig har vi friskt i minnet hvordan de samme ansvarlige representantene som bidro til næringsforbudet støttet opp om regjeringens første forslag til kompensasjon for tapt levebrød -noe som ville ha ført til flere personlige konkurser hadde det blitt vedtatt.

Dette blir tilsammen et smålig og uverdig forsøk på ansvarsfraskrivelse, som de gjerne vil ha til å se ut som en seier i pelsdyrsaken.

Jeg er redd for at det ikke finnes vinnere i dette næringsforbudet.

Senterpartiet i Orkland har hele tiden jobbet mot næringsforbudet. Vi vil også fremover jobbe for å oppheve forbudet. Vi er mot nasjonale næringsforbud. Skulle flere næringsforbud foreslås av andre (noe som ikke er utenkelig) , mener vi at det som et minimum må vedtas over to stortingsperioder. Et eventuelt forbud vil da være forankret i folket og ikke i særinteresser, ekstreme dyrevernsorganisasjoner og møter på bakrommet i et spill i en posisjonsforhandling. Det vil være klokt å legge seg dette på minnet da angrep på andre næringer er i full gang.