Permitteringer vil bli gjennomført også i mediehusene som følge av koronakrisen

Norske redaktørstyrte medier opplever også tøffe tider, og flere mediehus har allerede varslet permitteringer. 

Permitteringer vil bli gjennomført også i mediehusene som følge av koronakrisen

Debatt

«Det er turbulente tider, og landet er satt på pause på ubestemt tid. Mange har problemer økonomisk, mange er redde, mange er frustrerte og mange søker informasjon i denne vanskelige tiden. Mange på toppen i diverse bedrifter gjør sitt for å lette situasjonen for dem som nå sliter, særlig økonomisk er det viktig å hjelpe folk. Likevel insisterer altfor mange aviser – både små og store - å legge ut artikler som handler om korona, bak betalingsmur. Er ikke en så viktig informasjon til hele nasjonens interesse, og langt viktigere å få ut enn at dere får penger inn akkurat nå? Ta en for laget, ta en for nasjonen, legg i det minste korona-artikler ut uten betalingsmur så får jeg kanskje litt mer respekt for dere i denne trasige tiden. Å sko seg på situasjonen gir dere bare færre lesere når koronastormen har rast seg ferdig… og dere har også et nasjonalt ansvar, har dere ikke?»

Denne og mange andre lignende henvendelser er mottatt i landets mediehus den siste tida. Beskrivelsen av hvordan folk opplever hverdagen, er riktig. Men beskrivelsen av hvordan norske medier skor seg på landets ulykke, er misforstått. Situasjonen er nemlig den at alle norske mediehus, Sør-Trøndelag inkludert, går svært tøffe tider i møte. Inntektene som skal holde hjulene i gang i et mediehus, kommer fra to områder - abonnement og annonser. Abonnementsintektene holder stand, men annonseinntektene stuper - noe som selvsagt henger sammen med stengte butikker og nærmest total nedstenging av samfunnet. Samtlige norske mediehus vil miste millionbeløp som følge av bråstoppen i annonsemarkedet.

Derfor er abonnementsinntektene viktigere enn noen gang. Permitteringer vil bli gjennomført også i mediehusene som følge av koronakrisen. Men forhåpentligvis vil vi klare å skjerme redaksjonene i så stor grad som mulig, slik at vi fortsatt vil evne å få ut viktig informajon til innbyggerne over det ganske land.

Derfor fortsetter vi å ta betalt for innholdet vårt. Men, all kritisk samfunnsinformasjon fra myndighetene, hovedbudskap i pressekoferanser, helseråd og i hele tatt spørsmål som er viktig for å ivareta liv og helse, skal ligge åpent for våre lesere. Denne linja har ST etter beste evne forsøkt å praktisere helt siden starten på koronautbruddet. Men saker som tar for seg konsekvenser av pandemien, reaksjoner og hvordan pandemien påvirker samfunnet vårt, vil vi ta betalt for - rett og slett for å fortsatt være i stand til å betale lønn til dem som formidler denne viktige samfunnsinformasjonen.

Og når vi først snakker om «å ta en for laget». Alle de annonsekronene norsk næringsliv fortsatt bruker på internasjonale selskaper som Facebook og Google; vurdér gjerne om noen av disse pengene også kan tilfalle norske redakstørstyrte medier - nå i ei vanskelig tid!