Blodig alvor

Overlegemiljøet mener at det kanskje må strengere tiltak til for å slå ned viruset.  Foto: Elling Finnanger

Hun glemmer kanskje da å ta inn over seg at flere av kommunene det er snakk om i Nord-Norge, har begrensede helseressurser og gjerne et par dagsreiser til nærmeste sykehus

Debatt

Flere kommuneoverleger, spesielt nord for Dovre, har måttet tåle kritikk fra justisminister Monica Mæland fordi de har innført strengere koronarestriksjoner enn det som nasjonale myndigheter har anbefalt. Mæland har ved flere anledninger de siste dagene bedt kommuner avslutte sine egne, strenge reisebegrensninger som går lengre enn de nasjonale reglene. Mæland har blant annet uttalt at hun om nødvendig vil bruke kriseloven til å gripe inn mot disse kommunene som har vedtatt egne lover.