Risikerer å ende opp med B-tjenester

Kulturskolerektor Hege Segtnan (t.h) har valgt «å melde overgang» til Malvik kommune, fordi hun får bedre betingelser der.  Foto: Arkivfoto

I et brev til kommunen skriver han at kulturskolen har sett en ny vår etter at Segtnan tok over roret

Debatt

I oktober i fjor takket Hege Segtnan ja til å bli kulturkolerektor, etter å i realiteten ha fungert som leder siden enhetsleder for kultur, Edvin Langmo, sluttet høsten 2018. I et intervju med ST den 5. oktober i fjor, uttalte Segtnan at hun så fram til å ta fatt på oppgaven. Samtidig synliggjorde hun en del utfordringer, deriblant det faktum at kulturskoletilbudet er lagt til ettermiddag, utenfor skoletida, og at det var behov for å jobbe for å i større grad få integrert tilbudet i den vanlige skolehverdagen. Samtidig pekte hun på at de økonomiske rammene ikke tillot å innføre så mange nye tilbud, som eventuelt kunne ha gjort kulturskolen enda mer mangfoldig og spennende.