Regjeringen svikter kommunene – igjen

Debatt

Korona-krisen har ført mange norske kommuner i en økonomisk vanskelig situasjon. Tirsdag 12. mai la regjeringen frem sin løsning for kommunesektoren. Det viste seg å være en altfor svak medisin.

For mens kommunalminister Nikolai Astrup ber kommunene om å effektivisere, lar han samtidig sykepleiere og andre kommunalt ansatte ta regninga. Han forskuttere at det utsatte lønnsoppgjøret til høsten vil gi en lavere lønnsvekst enn de hadde tenkt, og at kommunene dermed har langt mer å rutte med. Da får visst sykepleierne og de andre korona-heltene nøye seg med applaus og et klapp på skuldra for denne gang.

Korona-krisa fører til at flere kommuner sliter med tap av inntekter. En av hovedgrunnene til dette er skattesvikt – små bedrifter har ikke inntekter lenger, folk mister jobber og slutter naturlig nok også å betale skatt, og permitterte – som etter ei tid får utbetalt 62 prosent av din opprinnelige inntekt – vil betale langt mindre skatt. Hamar Arbeiderblad har skrevet at korona-krisen koster Ringsaker kommune 40 millioner kroner hver eneste måned. I byer som Oslo og Trondheim er summene svimlende. Koronakostnadene for Orkland er oppgitt til omkring 0,8 millioner i første kvartal, ifølge kvartalsrapporten. Det vil i praksis si 20 dager i mars. Kostnadene fortsetter i april, mai og juni. Tallene får vi i rapporten for andre kvartal som vil bli presentert over sommeren. Vi kan anta at kostnadene fortsetter i mai og juni. Da vil Orkland ha fått en ekstrakostnad og redusert skatteinngang på mange millioner.

2020 har vist seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til, og det kommer til å henge ved i lang tid. Regjeringen med Astrup i spissen svarer at kommunene må lære seg å effektivisere. Men vi snakker ikke om fabrikker hvor det lar seg gjøre å drive raskere. Dette handler om skoler, barnehager, omsorg og kultur. Ting som ikke blir bedre når driften går raskere. Snarere tvert imot krever krisen flere forholdsregler, flere på jobb i helse- og omsorg og at tjenestene er tryggere enn noensinne.

KS anslo 30. april at ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 vil utgjøre mellom 12,5 og 20 milliarder (20 tusen millioner) kroner for kommunene. SV har foreslått ti milliarder kroner til kommunene nå, som en begynnelse. Men regjeringen nekter å gi kommunene denne hjelpen.

Vi krever penger på bordet, og vi krever at det kommer nå. Både næringslivet, eldreomsorgen og skolen trenger mer enn noen gang at kommuneøkonomien er bunnsolid.

Av Kjell Rønningsbakk, kommunestyrerepresentant Orkland (SV)