«Feil å redusere ferjetilbudet»

Kommune- og fylkespolitikere møttes nylig for å diskutere ferjetilbudet mellom gamle Halsa og Aure. Svaret MÅ bli at tilbudet ikke skal forringes.  Foto: John Marvin Myrhaug

I verste fall vil en reduksjon i rutetilbudet på 15 prosent være starten på slutten for sambandet

Debatt

Møre og Romsdag fylkeskommune foreslår å kutte i rutetilbudet på ferjesambandet Hendset i gamle Halsa og Arasvika i Aure. En slik reduksjon vil kutte et helt skift på ferja, hvilket vil få konsekvenser med hensyn til arbeidsplasser. Men det mest alvorlige sett i et større samfunnsperspektiv, er at både innbyggerne og næringsliv rammes.