Åpenhet er nøkkelen til at det kan gå bra

Audhild Øye  Foto: Silje Asbjørnsen

Gjennom å fortelle sin egen historie, kan han utgjøre en forskjell for andre som rammes.

Debatt

I 2020 har den norske regjering signalisert visjon om nulltoleranse når det gjelder selvmord. Det er et hårete mål, men samtidig er det et høyst nødvendig mål som alle må strekke seg mot, både i det offentlige og blant privatpersoner.