Både kaptein og mannskap fortjener applaus

Siden 2017 er sykefraværet ved Orkdal helsetun redusert fra 16,3 prosent til 7,7 prosent.  Foto: Sjur Vaage

Debatt

Stikkord for Orkdal helsetun ved inngangen til 2017 var høyt sykefravær og store utfordringer med å holde drifta innenfor budsjett. Da rådmann Ingvill Kvernmo og kommunalsjef Kristin Gjersvoll Wangen orienterte politikerne om ståa ved helsetunet i mars i 2017, poengterte begge at helsetunet hadde en stor jobb å gjøre både med hensyn til økonomistyring og ikke minst i forhold til at fraværspila pekte i feil retning.