Konsekvensene er knapt til å leve med

Fødeavdeling ved Orkdal sjukehus ble lagt ned i 2012. Fødesikkerheten ble imidlertid sikret med en følgetjeneste, som fra fredag vil forsvinne i fire uker.  Foto: Arkivfoto

Debatt

Etter at fødestuer og fødeavdelinger ute i distriktene er lagt ned og fødetilbudet sentralisert, er det opprettet en følgetjeneste der jordmødre følger transporten inn til fødeklinikken i Trondheim. Dette for å sikre at de fødende er i trygge hender i de tilfellene det er lang reisevei. Nå varsler St. Olavs hospital at følgetjenesten for gravide i Orkland, Heim, Hitra og Frøya og deler av Rindal forsvinner i fire uker fra førstkommende fredag. Klinikksjef Kjell Åsmund Salvesen opplyser at det den kommende måneden vil være en prekær mangel på kompetente jordmødre, og at man ved fødeseksjonen vil mangle jordmødre for 41 nattevakter de neste fire ukene.