Skolebussruta nedlagt: - Er ikke alle barn like verdifulle?

Linn Annett Brå Østgaard. 

Debatt

En strålende sommerdag er spente unger tilbake på skolen etter en annerledes ferie. De har sett fram til å treffe hverandre og det er store smil i alles fjes.

Skoledagen er over, og flere står og venter på skolebussen som skal frakte våre håpefulle skatter trygt hjem. Men, nei….. det kommer ingen skolebuss. Telefonen ringer og en like lite informert skoleansatt kan fortelle at jeg har et barn der som ventet på skolebuss. Ja, jeg var klar over det…De hadde nettopp fått vite at det kommer ingen skolebuss dette skoleåret ved Lysheim skole for å frakte ungene hjem. Begrunnelsen er at det er ikke nok elever som har KRAV på skoleskyss, slik at det kjøres taxi for de som evt har innvilget skoleskyss. Dette har AtB bestemt.

Ja vel… Litt logistikk hit og dit, med en liten halvtime kjøring fra jobb til skolen i tankene. Er det slik det blir framover? Jeg måtte le og trodde egentlig ikke det jeg hørte. Men sånn var det altså.

Så begynner tankene…

For det første, er det klanderverdig at dette ikke er formidlet til verken skoleeier, skole eller foresatte meg bekjent.

For det andre er det ikke særlig betryggende å tenke på at småføttene, på f.eks 7 år for vår del i år, skal gå de 2,5 km hjem i vær og vind, på en strekning helt uten gang- og sykkelvei, smal veibredde og tidvis delvis belyst.

Det har tidligere vært et tilbud til de som ikke oppfyller kravene for fri skoleskyss, som er over 4 km fra hjem til skole, og fått sitte på skolebussen som går mot betaling. Dette har vært en betryggende tanke, da vi da har visst at ungene har kommet seg trygt hjem. Jeg har en gutt på videregående, en i småskolen og ei i barnehagen. Og jeg har aldri tenkt at dette ble en bekymring som skulle dukke opp. Jeg har egentlig aldri hørt om at det ikke eksisterer skolebusstilbud etter endt skole…

Denne skoleskyssruten har også vært det kollektivtilbudet som har eksistert her i bygda. Denne er altså nå tatt bort.

I praksis betyr denne reduksjonen AtB har utført, at vi enten må betale ca 1300 kr ekstra for SFO pr mnd for å ha elevene et sted, slik at vi rekker oss hjem fra jobb til henting. Nå prøver vel de fleste å passe på de kostnadene de har, når det er så usikre tider med tanke på pandemien som pågår rundt oss. Eller må ungene sitte 3 timer i skolegården og vente på skyss. Eller vi må ta oss fri fra jobb for å hente barnet på skolen, tar meg en halvtime å kjøre en vei. Eller vi kan be barnet om å gå hjem, uansett vær og vind, uten gang og sykkelvei, på en delvis belyst strekning som er «hovedfartsåren» inn til bygda. Hva ville noen andre gjort? Skjønner de som teller alt i kroner og øre at dette ikke er optimalt?


Det er pr i dag 6 elever som har brukt dette skysstilbudet etter skoletid, til tider kan det ha vært 9-10, avhengig av sesong og vær. Ja, noen kan tenke at det er bare er 6….. Men er ikke alle barn like verdifulle da? De blir ikke mindre verdifulle fordi de bor litt grisgrendt til. Og de fortjener et fullverdig tilbud for å komme seg trygt hjem etter endt skole, som for øvrig er en obligatorisk øvelse her i Norge.

Ikke si at vi har kommet dit hen i 2020 at det er verdiforskjell på folk i bygd og by, og at det kun er økonomien som snakker språket som blir forstått?

Det må være lagt til rette slik at det skal være mulig for en familien å bo ut i vårt langstrakte distrikt samtidig som man har barn på skolen og har jobb. Det må vel være en samfunnsnyttig tanke, tenker jeg i mitt enkle sinn.

Hvem har så ansvaret i denne situasjonen. Skolen står egentlig hjelpeløse her, og vet vel egentlig ikke mer enn hva vi foresatte gjør. De har ved flere anledninger argumentert ovenfor AtB for at det skal være et tilbud utover de som har krav på skoleskyss. AtB har uttalt seg på generelt grunnlag at skoleskyssen blir satt opp etter skolens skyssbestilling, og at dersom det er mest hensiktsmessig og økonomisk å kjøre denne strekningen med drosje, vil det bli gjort. AtB har så langt ikke svart på min personlige henvendelsen som har blitt sendt de. Noen kaster ball her, det er ingen som vil ha den….. Hvor kommer Fylkeskommunen opp i dette? Litt usikker, men de har vel bestilt denne skoleskyssen fra AtB og betaler den. Spørsmålet er; Hvem haarn?

Linn Annett Brå Østgaard