Én felles skole er riktig nå

Tida er nå moden for å samle elevene i øvre Skaun på én felles skole.  Foto: Foto: ARKIV

Debatt

Skolestrukturen i Skaun har vært på politikernes bord mer og mindre konstant de siste tiårene. Framtida for Jåren/Råbygda skole har det hersket en konstant usikkerhet rundt, da skolen har vært nedleggingstruet både i forbindelse med budsjettarbeid og mer overordna strukturdiskusjoner i flere runder. Dette har utvilsomt vært ganske slitsomt både for ansatte, elever og foreldre. Og denne strukturdebatten i øvre deler av Skaun har faktisk involvert hele kommunen, da det i mange år var slik at Skaun mottok statlige midler til drift av fem skoler, mens den har drevet seks, hvilket betyr at Skaun har hatt en relativ dyr skolestruktur som alle skolekretsene har «betalt» for.