Det kan virke som Heim må erstatte ostehøvelen med ljå

Heimordfører Odd Jarle Svanem har sammen med resten av politikerne i Heim en tøff jobb foran seg.   Foto: John M. Myrhaug

Debatt

Ved nyttår ble kommunereformen et faktum, og i STs nedslagsfelt fikk vi to nye kommuner, Orkland og Heim. De viktigste beveggrunnene for sammenslåing var robusthet og økonomi. Ved å slå sammen kommuner, ville man få større og bedre fagmiljø, og man ville få synergier og stordriftsfordeler som ville styrke økonomien, og dermed også tjenestetilbudet.