– Jeg har vanskelig for å se at disse sakene bør være grunnlag for å kaste rådmannen

Olav Nikolai Kvarme er tidligere arealplanlegger i Skaun kommune, og uttaler seg her om prosessen rundt «rådmannsaken».

Olav Nikolai Kvarme er tidligere arealplanlegger i Skaun kommune.  Foto: Marte Mona

Vi kan ikke trylle fram en billig vei når dokumenterte løsninger peker i en helt annen retning

Olav Nikolai Kvarme, tidligere arealplanlegger i Skaun kommune
Debatt

I avisa ST kan vi lese om revisjonsrapporten og etterspillet i den såkalte rådmannsaken i Skaun. Etter artikkelen fra siste kommunestyremøte, kan det se ut som det er flere politikere enn bare tidligere ordfører som har vært misfornøyd med rådmannen. To saker blir nevnt igjen, områdeplan på Venn og Ulvdalen næringsområde.

Rådmannen er alltid avhengig av tillit og kommunestyret står fritt til å avslutte arbeidsforholdet om de ønsker. Slik må det være og jeg har ikke grunnlag for å kommentere kommunestyrets totalvurdering av den situasjonen. Men jeg ønsker å kommentere de to enkeltsakene som stadig blir nevnt. Jeg jobbet mye med disse sakene fram til utgangen av 2018.

Områdeplan Venn

Ifølge revisjonsrapporten var det stor misnøye med at en eiendom på Venn havna utafor områdeplanen. Underveis i et planarbeid tar administrasjonen utallige små avgjørelser, mens man syr sammen en helhetlig plan. Hvordan skal vi utrede dette? Hvor mange alternativer? Hvor lang utstrekning? Skal arealet på bortsiden være med, på hvilken måte? Skal enkelte grunneiere varsles utover det lovpålagte hvis de blir ekstra berørt? Isåfall hvor mye berørt?

Alle slike spørsmål kan ha ulike svar, og man kan være uenig i hvordan de blir løst. Det kan dukke opp mange motstridende interesser, også mellom flere politiske målsetninger og vedtak. For å kunne gjøre jobben sin er administrasjonen nødt til å ta en rekke beslutninger fortløpende, for å legge fram et helhetlig forslag som går i hop. De valgene som er tatt redegjøres for i saken. Ved behandling har politikerne all mulighet til å peke på ting de er misfornøyde med og be om endringer.

Det er normalt at ikke alle deler av en plan følger opp alle gode intensjoner helt og fullt. Verden er ikke så enkel at det alltid er mulig. Her kunne politikerne signalisert en annen vekting av ulike hensyn og det ville blitt fulgt opp. Situasjonen med områdeplanen er ikke uvanlig og bør ikke være grunnlag for å kaste rådmannen. At en liten bit av en plan ikke faller i smak, er en storm i et vannglass og fullt mulig å endre politisk.

Ulvdalen

Saken om næringsområde i Ulvdalen var vanskelig. Jeg har mye av skylda for at saken ble liggende så lenge, noe som har blitt kritisert. I lang tid lå den på min pult mens vi klødde oss i hodet over formannskapets vedtak. De vedtok å lyse ut anbud for å bygge vei til maks 5 millioner, mens estimatene vi hadde fra fagfolk viste det mangedobbelte. Vi vurderte at det var stor fare for å komme i erstatningsansvar hvis vi lyste ut et urealistisk anbud mot bedre vitende. Dette har senere blitt bekreftet i et juridisk notat.

Det var heller ikke dokumentert hvor formannskapets prisestimat på 5 millioner kom fra. Det var helt umulig for oss å forholde oss til dette. Daværende ordfører bidro heller ikke til å dokumentere dette selv om vi spurte. Her må jeg si at ordføreren ikke var en konstruktiv medspiller. Jeg mener det var helt riktig å gå tilbake til formannskapet med forslag til løsninger på ny prosjektering og estimering av kostnader. Vi kan ikke trylle fram en billig vei når dokumenterte løsninger peker i en helt annen retning. Dessuten var det unødvendig å krangle om prisen på veien alene. Ulvdalen mangler alt av vann og avløp og det var helt uklart hva formannskapet mente om prisen på det.

Rollefordeling

Jeg har vanskelig for å se at disse sakene bør være grunnlag for å kaste rådmannen. Jeg mener disse sakene er eksempler på at politikk og administrasjon må respektere hverandres roller. Vi kunne sikkert ha vært mer lydhøre for politiske signaler og kommunisert utfordringer på en bedre måte. Samtidig må politikerne i Skaun akseptere at det finnes begrensninger og at rådmannen veileder om disse, enten det gjelder retningslinjer for arealbruk eller regelverket for anskaffelser.

skrevet av Olav Nikolai Kvarme, tidligere arealplanlegger i Skaun kommune