Ingen skal måtte legge seg å sove til lyden av sin egen gråt

I 2011 ble det arrangert begravelse av rasismen på Follo. Dessverre er det fortsatt i 2020 behov for lignende stunt, blant annet på fotballbanen.   Foto: Sondre Christoffersen

Debatt

Fotballbanen er arenaen hvor utøvere i alle aldre og uansett nivå skal ha det trygt og artig. Dessverre gjenstår en vei før vi kan slå oss på brystet og si at det er slik. Fotball avføder stort engasjement og av og til høy temperatur, og fra tid til annen serveres det noen røffe gloser ute på banen for å ventilere frustrasjon. Og det bør det være takhøyde for, Men det som det ikke bør være rom for, er rasisme og diskriminering.