Trenger nok kraftigere verktøy enn ostehøvel

Rådmannen foreslår å legge ned ungdomstrinnet ved Krokstadøra oppvekstsenter, Aa skole.   Foto: Arkivfoto

Debatt

November og desember er budsjettmåneder for kommunene, og budsjettutfordringene i ST-kommunene er store. Før jul skal kommunene ha sydd sammen et budsjett i balanse, og flere kommuner trenger nok kraftigere verktøy enn ostehøvel for å lykkes. Denne uka ble det kjent at Orkland kommune må redusere kostnadsnivået med 23, 5 millioner kroner neste år, og til sammen 160 millioner kroner den neste fireårsperioden. Det er tøffe utfordringer for en ny kommune, hvor innbyggerne har en forventning om relativt gode økonomiske tider som følge av kommunesammenslåinga. Det ble nemlig fra sentralt hold argumentert med at sammenslåing ville gjøre kommunene mer robuste også økonomisk. Det samme gjelder den andre nykommunen, Heim. Der startet politikerne budsjettarbeidet med ei utfordring på 47 millioner kroner neste år, og vil nok få en tøff jobb med å høvle seg ned til et nullbudsjett før klokkene ringer jula inn.