Dette viser at politikerne mente alvor med intensjonsavtalen

Coop Marked-butikken på Krokstadøra vil etter hvert få ny adresse ved fylkesveien.  Foto: John M. Myrhaug

Debatt

Da kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord vedtok å slå seg sammen til storkommunen Orkland, ble det laget en intensjonsavtale som sa at man ønsket å opprettholde gode tilbud i alle deler av kommunen. Intensjon er imidlertid én ting, realitet og konkret handling noe helt annet. Og en god del innbyggere i utkantene i storkommunen fryktet nok for sine tilbud i det øyeblikk kommuneøkonomien ble presset nok. Og da rådmannen nylig la fram forslag til budsjett for neste år, kunne man fornemme noe som lignet på tjenestereduksjon ute i de mindre tettstedene. Blant annet foreslo rådmannen ei midlertidig nedlegging av ungdomstrinnet på Aa skole på Krokstadøra.