Uenig i forslag til innsparingstiltak: - Skrur klokka 50 år tilbake

- Å stenge svømmehallen på Kyrksæterøra etter skoletid, kan umulig være rett, skriver Svein Ustad i dette leserinnlegget.

Svein Ustad er uenig i forslaget om å stenge svømmehallen i Kyrksæterøra etter skoletid for å spare penger.  Foto: John M. Myrhaug

Debatt

I kommunestyremøte 28/1 2021 kom det fram informasjon om at svømmehallen på Kyrksæterøra kanskje heretter kun skal benyttes i skoletida. Med utgangspunkt i mitt styreverv i Kirksæter grendalag og mitt engasjement for å styrke Kyrksæterøra som et miniurbant og solid sentrum/ kommunesenter i Heim kommune, ble jeg både overrasket og skuffet over at et slikt innsparingstiltak løftes fram.

I år er det 50 år siden svømmehallen på Sodin-platået ble tatt i bruk. En ny tid var kommet for svømmeopplæring i skolens regi, for ulike lag og organisasjoner - og folk flest - på ettermiddag og kveldstid. Idrettslagets svømmeavdeling har gjort en fabelaktig jobb både når det gjelder drift av hallen utenom skoletid og ved å gi et godt fritidstilbud til bygdas barn og unge. Babysvømming har vært et viktig tilbud i mange år.

Som Sodin skoles rektor hadde jeg i mange år et visst ansvar for svømmehallen. Reumatikerforeninga har lenge drevet et viktig arbeid i et folkehelseperspektiv, med å tilby trening og aktivitet i ekstra oppvarmet basseng. Mange funksjonshemmede elever i grunnskolen krevde også at vannet var spesielt varmt.

For å tilfredsstille både reumatikere og de funksjonshemmede elevene, måtte vi sørge for at temperaturen var over 30 grader fra søndag kveld og de første dagene i uka.

Selv om reumatikerne nå kanskje vil bruke det nye bassenget på Liabø, vil utgiftene til ekstra oppvarming her på Øra, kunne være der. Å segregere funksjonshemmede elever og kjøre dem til Liabø kan umulig være et alternativ. Dette må etter mitt syn hensyntas når man vurderer hvor mye en kan spare på å sette i verk tiltaket.

Jeg skjønner at kommunens økonomiske situasjon er ytterst vanskelig, og at man må se på både «mulige og umulige» sparetiltak. Men å skru klokka 50 år tilbake og stenge svømmehallen på Kyrksæterøra etter skoletid, kan umulig være rett. Nå har vi i flere år arbeidet med et sentrumsprosjekt. Skal vi være et alternativ for bosetting, må også kommunesenteret styrkes og markedsføres. Ved ulike arrangement i kommunen, som har store synergieffekter på handel, hotell og øvrig næringsliv, har det ofte vært spørsmål om tilreisende barn og unge kan få benytte bassenget som en tilleggsaktivitet. Totalpakken vi kan tilby er viktig! Også i den sammenheng vil det være svært negativt å stenge svømmehallen klokken 14.00.

Jeg er absolutt ikke imot solide lokalsamfunn og grender i kommunen vår. Men når man ser på innpendling og folks tiltrekning til Orkdal/Trondheim, vil det være Kyrksæterøra som er det reelle alternativ for de fleste. Å fjerne/ redusere tilbud som vi har i kommunens eneste miniurbane samfunn, vil være et helt feil signal, og det vil ikke gagne Heim kommune på lang sikt, etter mitt syn!

Svein Ustad