Tanker omkring diverse byggeprosjekter i Heim kommune

Henrik Brekken.  Foto: Arkiv

Debatt

Nesten hver dag hører og ser vi i pressen og på TV om norske kommuners økonomiske utfordringer. Til de grader er dette også et tema i Heim kommune. Det diskuteres nedlegging av barnehager. Kanskje reduksjoner i bemanning i kommuneadministrasjon og kanskje reduksjoner av antall barneskoler i kommunen.

Selvfølgelig er dette ting som må diskuteres og prioriteringer må tas. I slike situasjoner må første bud være at man sørger for optimal drift og at nødvendige investeringer er så riktige som overhodet mulig.

I avisa ST på lørdag ser jeg at det vurderes å bygge på Kulør'n til et nytt bibliotek. Kostnaden er beregnet til NOK 27,5 mill. noe som er mer enn 60 000 kr/m2.

En samlokalisering her tror jeg er riktig. Det som dypt sjokkerer meg er størrelsen på investeringen. For noen få år siden var jeg med på byggingen av Kulør'n i rollen som medeier i Hemne Prosjekt AS. Etter ferdigstilling av bygget, ble Hemne Prosjekt utfordret til å regne og tegne et tilbygg for å huse biblioteket. Vi prosjekterte tilbygget og kostnadsberegnet de 450 m2 til NOK 12 mill. Forståelig nok ble det ingen bygging grunnet økonomi.

I forbindelse med salget av bygget, fikk kommunen vederlagsfritt overlevert våre tegninger og kalkulasjoner. Vi beregnet en kost på 26 000 kr/m2 da dette ikke er et eget bygg, men et tilbygg. DETTE ER UNDER HALVPARTEN AV DEN NYE KALKYLEN. I tillegg bygget vi et ventilasjonsanlegg som var kraftig nok til å ta inn et bibliotekbygg.

Det er dette som får meg til å reagere. Hva er det som skjer? Det nye kalkulerte tilbygget kan ikke være større enn det vi prosjekterte. Det er ikke mer plass på tomta og prisene har ikke øket så mye på disse få årene. Kalkuleringen av tilbygget på 450 m2er nesten like høyt som totalkostnaden på byggingen av hele Kulør'n på 1300 m2. Og når jeg hører at kommunen har brukt 1,6 mill. på en ny prosjektering av tilbygget, da lurer jeg veldig på hva som skjer. Hemne Prosjekt brukte 0,5 mill. på vår prosjektering.

Iflg Norsk Prisbok fra Norconsult skal et slikt bygg kunne bygges for ca 25-30 000 kr/m2 billigere enn kommunens tilbud pr i dag. Dette betyr mer enn 10 mill. NOK. Det burde være noe å ta med seg!

I og med dette oppslaget i avisa, begynte jeg å tenke på andre bygg i kommunen. Ven barnehage er kalkulert til ca 35 mill. med en m2 pris på ca. 70 000. En normal pris burde vel være på max 40 000 kr/m2. Brannstasjonen fikk nesten en pris på 60 000 kr/m2, noe som er ekstremt høyt.

Jeg forstår det slik nå at biblioteksaken er satt litt på vent. Det synes jeg er veldig klokt. Det er vel ingen av oss innbyggere i Heim Kommune som ønsker å sløse bort midler. Vi trenger vel alle de midler vi kan få. Jeg vil til slutt minne om at formannskap og kommunestyre har sitt ansvar her.

Lykke til med videre prosjekter!