Et viktig integreringstiltak

Norsk kylling er blant trønderske bedrifter som benytter seg av muligheten til å gi opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter til sine ansatte.   Foto: Catharina Morken

Debatt