Bør også den siste åkerlappen i Furumoen bli næringsareal?

Isfjord Norway har doblet arbeidsstokken siden etableringa på Orkanger.  Foto: Arkivfoto

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken  Foto: Silje Asbjørnsen

Debatt

Trondheim kommune ønsket å bygge boliger på tomta til Isfjord Norway. Men da kommunen ikke kunne tilby Isfjord Norway ny tomt til nybygg i 2015, var daværende Orkdal kommune kjapt ute og opprettet dialog med fiskeforedlingsbedriften. Næringsvennlige Orkdal kommune ønsket de rundt hundre arbeidsplassene velkommen. Og slik ble det.

Etableringa på Orkanger har vært et stort eventyr, både for nykommunen Orkland og ikke minst bedriften selv. De rundt hundre arbeidsplassene er i dag blitt til 210, og Isfjord Norway er dermed den største private arbeidsplassen i Orkland. Rett etter oppstarten kjørte bedriften med ei produksjonslinje og ett skift. Nå er dette doblet til to produksjonslinjer og to skift. Mens bedriften omsatte for 226 millioner kroner i 2016, ble det i fjor omsatt for 537 millioner kroner. Og veksten har fortsatt nå inn i 2021.

Med bedrifter som Isfjord Norway, Simpro, Norsk kylling, Orkel og Fjøssystemer i spissen, er det blitt skapt mer enn 500 nye arbeidsplasser i Orkland i løpet av få år. Dette skaper store, positive synergier for utviklinga av nykommunen Orkland. Nye arbeidsplasser i stort monn, betyr økt tilflytting og folketallsvekst. Det igjen gir økte kommunale inntekter, som bidrar til bedre tjenester til innbyggerne. Så langt har 46 av Isfjord Norways' ansatte valgt å flytte til Orkland med sine familier, og det er all grunn til å tro at tilflyttinga vil øke ytterligere når Norsk kylling setter i gang produksjonen.

Alt dette bidrar til å skape vekst. Boligbygging, handel, ja, alt stimuleres. Dette er også gode nyheter for utviklinga av Orkanger som by og kommune- og regionsentrum. Mye nybygging skjer i sentrum, og ei viktig forutsetning for et pulserende sentrum og bærekraft for nisjehandelen i sentrumsgata, er at det bor folk i sentrum. Og det viktigste insitamentet for slik vekst, er at det skapes nye arbeidsplasser.

Orkland kommune fortjener ros for å ha klart å bringe Orkdals næringsvennlige rykte inn i nykommunen. Og næringsveksten, med de positive synergiene det drar med seg, vil kunne fortsette, forutsatt at kommunen har næringstomter å tilby. Og i lys av suksessen med jordflyttingsprosjektet knyttet til etableringa av Norsk kylling, kan det være en idé å utrede muligheten for, og konsekvensen av, å omregulere også det siste arealet i sørenden av Norsk kylling-tomta til næring. Ei forutsetning må selvsagt være at produktiv jordbruksareal opprettholdes.