Verdifull medisin mot sosial distansering

Sosial distansering kan fort føre til ensomhet og isolasjon, noe også de unge har fått føle på under pandemien.   Foto: Andrea Morken Rønning

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken  Foto: Silje Asbjørnsen

Debatt

Pandemien har rammet oss alle, hardt. Jeg starter var det de eldre det gikk verst utover. De fleste koronarealterte dødsfall i Norge har vært blant eldre på institusjon. I tillegg har de eldre blitt rammet hardt som følger av sosial distansering fra sine nærmeste, noe som ble sterkt påkrevet for å hindre smitteutbrudd blant eldre på institusjon. Nå går heldigvis de eldre i samfunnet en lysere tid i møte, takket være vaksinasjonsprogrammet.

Mange sitter nok med et inntrykk av at mens de eldre er blitt hardt rammet, så har de unge sluppet «billigere» unna. Det stemmer langt på vei, da det har vært typisk lite smitte, lav dødsfall og få alvorlig syke blant de unge. Men allikevel har også de unge virkelig fått føle pandemien på kroppen. I perioder har skolene vært stengt, fritidstilbud og idrettsaktiviteter stengt ned, og i hele tatt er det innført strenge regler om sosial distansering. I dag finnes det lite forskningsbasert kunnskap om hvordan sosial distansering påvirker barn- og unges mentale helse. Men vi vet såpass at ungdomstida er preget av sterke sosiale relasjoner med jevnaldrende, der jevnaldrende spiller og vesentlig rolle i hele sosialiseringsprosessen - og da ikke minst i prosessen med å finne sitt eget selvbilde rammet inn i trygghet.

I lys av dette er utrolig gledelig å registrerer at hvem som helst med en stor grep kan utgjøre en stor forskjell. Cecilie og Knut Husdal på Løkken Verk har sagt opp leieboeren og «donert» hele sokkelleiligheten til elevene i åttende klasse ved Løkken Verk montessoriskole, hvor parets sønn og fostersønn går. Paret har gjort sokkelleiligheten om til møteplass og fritidssted for hele klassen, noe som har vært mulig i og med at elevene er i samme kohort.

At elevene kan møtes utenfor skolen og bare være ungdommer i et sosialt fellesskap i en tilnærmet normal verden, betyr åpenbart mye for ungdommenes trivsel og mentale helse. I tillegg har tiltaket ført foreldrene nærmere sammen, noe som også er verdifullt, da det i løpet av ungdomsskoletida kan oppstå situasjoner som lettere løses når foreldrene har ei åpen linje seg imellom.

er det ikke slik at alle kan pælme ut leieboeren og lage fritidsklubb i kjelleren, men tiltaket bør uansett bidra til ei bevisstgjøring rundt hvor viktig det er å finne grep som gjør det lettere å være ung i ei vanskelig tid. Ungdomstida er kanskje den mest verdifulle i et menneskes liv, og et år med sosial distansering påvirker. Derfor stående applaus til ekteparet Husdal, som har valgt å påvirke med grep som utgjør en stor forskjell for mange!