En gave til byen

Knut Even Wormdal (t.h.), her sammen med en av de andre initiativtakerne Jan Brevik, fortjener ros for innsatsen med å berike lokalsamfunnet på Orkanger med tiltak som gir økt trivsel og bolyst.   Foto: Jan Are Melgård

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken  Foto: Silje Asbjørnsen

Debatt

Byen Orkanger er kommunesentrum og ikke minst et handels- og regionsentrum for et stort omland. De siste årene er det blitt brukt store beløp på å berike bolyst og trivsel. Idrettsparken, Orklandbadet, Orklahallen og Klatrehallen, beriker hverdagen for familier, barn og unge, mens Orklaparken innbyr til rekreasjon og styrket folkehelse. Med andre ord, mye av den infrastrukturen som en by skal og bør ha, er på plass, og vel så det på mange områder. Et stort, grønt og flott parkanlegg, har imidlertid manglet. Men nå blir det ordning på det også.

Denne uka kunne nemlig ST bringe nyheten om at flere frivillige organisasjoner har gått sammen om å opparbeide et friområde ved Nerviksfjæra. Planen er å gjøre det rundt ti mål store grøntarealet ved Nokken til en park. Bak planene står Orkanger aktivum, Orkanger vel, Nerøra vel, Salvesen & Thams og naboene Jan Brevik og Damphuset. Prosjektet har fått navnet; «Åpne Orkanger mot sjøen.» Sentral i prosjektet står leder i Orkanger Aktivum, Knut Even Wormdal, som gjennom mange år har vært en sentral skikkelse i og for frivilligheten på Orkanger. Grunneier Salvesen & Thams har sågar signalisert vilje til å bidra til finansiering av prosjektet.

Området det er snakk om vil få ei strandlinje på 200-300 meter. Som nærmeste nabo ligger restauranten Damphuset, mens noen steinkast unna framstår Jensenbrygga og Grovanaustet med relativ høy museumsfaktor. Et par steinkast til, så er man i Gammelosen - et fantastisk tur-, bade- og rekreasjonsområde. Summen av alt dette gjør området til et opplevelsesmekka når det kommer til rekreasjon, og som vil bli ytterligere beriket når parkplanene realiseres.

I tillegg til styrket bolyst og livskvalitet for innbyggerne, vil dette prosjektet bli viktig også i et historisk perspektiv. Det var nemlig på dette området ferdighusfabrikken Strandheim brug lå. Det var her Thams i sin tid skapte sine verdier, og på det meste hadde fabrikken 300 arbeidsplasser, før den ble lagt ned i 1914. Wormdal sier til ST at denne historien vil bli bevart og synliggjort med infotavler, noe som vil bidra til styrket bevissthet hos folk flest rundt dette viktige historiske kapittelet på Orkanger.

Prosjektet skal i stor grad realiseres gjennom dugnad. Det bekrefter nok en gang hvilken enorm skapende kraft dugnadsånden har i kommunen. Denne krafta har beriket mange små og store lokalsamfunn i kommunen, og det er bare å ønske initiativtakerne og dugnadsgjengen lykke til. Dette blir en gave til Orkanger by!