Debatt

Sleivspark?

Grethe Gravrok Sand er tredjekandidat for Småbylista.  Foto: Catharina Morken

Debatt

Viser til mitt innlegg i avisa Sør-Trøndelag 29. juni og Torstein Larsens svarinnlegg 3. juli.

Min hensikt med innlegget var å formidle en opplevelse jeg har på kommunestyremøtene i Orkland kommune. Det at Torstein Larsen reagerer så sterkt på et innlegg som etterlyser mer debatt og større åpenhet i lokalpolitikken, sier vel mer om hans syn på demokratiske prosesser.


Er politisk debatt uønsket i Orkland?

Jeg har aldri tidligere vært redd for å ta ordet i forsamlinger, men for min del fører den politiske møtekulturen i Orkland til at jeg vegrer meg for å gå på talerstolen i kommunestyret, skriver Grethe Gravrok Sand fra Småbylista i dette leserinnlegget.


Det er ingenting i mitt innlegg som tilsier at jeg ikke kan leve med å bli nedstemt. Jeg etterlyser debattene, og at vi i større grad kan samarbeide om gode forslag gjennom at flertallet og mindretallet lytter til hverandre.

Det er vel ikke å betrakte som «sleivspark» og «ufine stunt» å forvente at en kommunepolitiker som i tillegg er leder for en pensjonistforening, støtter gode forslag for eldre i kommunestyret? Jeg bruker ikke det i en politisk argumentasjon, men jeg sier noe om mine og andres forventninger.

Torstein Larsen skriver, sitat: «Så kan hun, og andre, sitte der å lure på hvorfor flere andre holder denne lista på en armlengdes avstand». Det er vel «her hunden ligger begravet», det er ikke rom for åpenhet og kritikk gjennom kunnskapsbasert politisk argumentasjon.


Et ufint sleivspark

Torstein Larsen svarer på Grethe Gravrok Sands leserinnlegg, som sto på trykk i avisa Sør-Trøndelag tirsdag 29. juni.


Småbylista har blitt utestengt fra det «gode selskap», som består av Ap, Sp og KrF. Det har også Pensjonistpartiet. Matematikken er enkel; med 34 av 51 stemmer trenger ikke flertallsgruppa støtte fra verken oss eller Pp. Men det bør ikke være til hinder for at flertallet i større grad forklarer hvorfor når de sier nei til andre forslag. Flertallet lukker demokratiet når de fatter beslutninger bak stengt dør og møter andre ideer med total taushet. Mangel på åpenhet rammer de svakeste og fremmer interessene til de som har ressurser til å drive påvirkning.

Siste kommunevalg viste at andre enn de Torstein Larsen viser til, stemte på Småbylista for at de ønsker et parti som opptrer som uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet.