Serverer Dagros barberblad

Oppkuttede brusbokser fører til store lidelser og død for kyrne.  Foto: Arkivfoto

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken  Foto: Silje Asbjørnsen

Debatt

Å kaste tomme øl- og brusbokser i veikanten gjennom bilvinduet, er forsøpling. Men det er egentlig det minste problemet. Det virkelige problemet er at disse boksene i neste omgang blir servert som barberblad på forbrettet til kyr.

Hvert år dør et stort antall kyr som følge av at de har fått i seg sylkvasse metallbiter fra brusbokser som folk har kastet fra seg. Når bonden kommer med slåmaskina, blir boksene gjerne kuttet opp til små «barberblad», som i neste omgang havner inni rundballen som skal gi mat til kyrne gjennom vinteren. Problemet er at kyrne ikke sorterer ut «maten» når de spiser. Alt som havner i kjeften på ei ku, går rett ned - enten det er gras, spiker eller oppkuttede brusbokser. Og altfor ofte ser man at disse metallbitene gjør voldsom skade på vei inn eller ut av magen. Tarmer og innvoller skjæres opp og påfører dyrene store lidelser og død som følge av indre blødninger.

Det er nok mange som ikke tenker over, eller skjønner konsekvensen av, å kaste tomme øl- og brusbokser ut gjennom bilvinduet og ut på grasekrene. Og ikke er det så lett å nå ut med denne informasjonen heller. Norges bondelag har hatt flere kampanjer hvor dette problemet påpekes og folk oppfordres til å pante boksene. Men i dagens mediebilde er det ikke lett å nå allment ut. Det var lettere i gamle dager da man kun hadde NRK og tradisjonelle aviser å kommunisere gjennom. Da nådde man alle. En kampanje på NRK i dag, når relativt få, da folk i dag tilbys et stort antall kanaler for informasjon og underholdning.

En annen ting er at det i dag ikke er så mange som vokser opp på gårder med dyr, og dermed får inn med morsmelka hva som påvirker dyrevelferden. Derfor bør det kanskje vurderes å sette av et kapittel i kjøreopplæringa om hvordan atferden i trafikken påvirker dyr. Mange som ferdes med hest på veiene, opplever stadig oftere biler som suser forbi, uten å ta hensyn. Dette kan nok også tilskrives mangel på kunnskap og forståelse. Det kan nemlig virke som folk tror at det er både ratt og brems på disse dyrene, noe som langt fra er tilfellet hvis de blir skremt.

Det handler om å forstå, det handler om å ta ansvar, enten det gjelder å «drepe havet» med plast eller kyr med colabokser. Våkne opp, ta ansvar!