Søker etter daglig leder

Rindal IL leter sammen med Rindal næringsforening etter en daglig leder. 

Sport

Det er Rindal Næringsforum og Rindal Idrettslag søker i fellesskap etter daglig leder med mye engasjement og et stort hjerte for bygda.

"Begge organisasjonene er viktige bidragsytere til videre utvikling av næringsliv og frivillig arbeid i Rindal. Økt aktivitet gjør at vi nå ønsker å ansette en daglig leder som jobber likt for de to organisasjonene. Stillingen som daglig leder blir ansatt av idrettslaget og vil i det praktiske arbeidet rapportere til et felles arbeidsgiverutvalg", heter det i stillingsbeskrivelsen.

En viktig oppgave for ny daglig leder blir å videreføre det solide arbeidet som er lagt ned av organisasjonenes medlemmer de siste årene. Rindal Næringsforum har rundt 50 medlemsbedrifter og har en bred og sammensatt medlemsmasse som favner fra de helt små til de relativt store virksomheter, både innen handel, industri, service og tjenesteytende næring. Rindal IL rundt 800 medlemmer og er eneste fleridrettslag i kommunen med sportslige aktiviteter innen ski, fotball, håndball, friidrett og trim.

Under kan du se hva du må ha for å være interessant for stillingen:

«Du motiveres av å skape vekst og utvikling av næringsliv og frivillig aktivitet i en bygd og en region med spennende muligheter i åra framover. En av de sentrale oppgavene fremover blir å jobbe videre med merkevare, kommunikasjon og større synlighet i lokalsamfunnet, både mot offentlig og privat sektor. Særlig er dialogen med kommunen viktig.»

«Din personlighet og ditt engasjement er viktigere enn din formelle bakgrunn. Du trives med stor aktivitet og mange kontaktflater. Det vil være viktig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og tilrettelegge for gode møteplasser, slik at medlemmene ser verdien av sitt medlemskap i organisasjonene. Vi tror det er av betydning at du har med deg et nettverk og en tilknytning til regionen, samtidig som du bør være mer enn gjennomsnittlig samfunnsinteressert og -engasjert.»

«I vår vurdering av kandidater vektlegger vi en åpen, ærlig og inkluderende væremåte, hvor dine evner til å bygge relasjoner og nettverk er viktig. Du har engasjement og gjennomføringskraft, samtidig som du er tillitvekkende og troverdig. En god kombinasjon av kreativitet, gründerånd og utviklingsorientering, balansert med en strukturert og prosessorientert arbeidsform, vil være viktig for å lykkes. Evne til samhandling, gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, og god økonomiforståelse er en forutsetning.»

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255