Dette idrettslaget har utvidet løypenettet

Nå har U & IL Glimt for første gang på mange år laget ei ny løype. Denne løypa er på ca 13 km og går rundt Andølskammen.   Foto: U & IL Glimt

U & IL Glimt har i mange år kjørt opp skispor med snøscooter i Råbygdmarka.  Foto: U & IL Glimt

Sport

U & IL Glimt har i mange år kjørt opp skispor med snøscooter i Råbygdmarka. Idrettslaget har hatt to ulike traseer opp gjennom årene. Den ene har gått til Annølskammen mens den andre har blitt kjørt i området rundt Melandsætren.

- Nå har vi for første gang på mange år laget ei ny løype. Denne løypa er på ca 13 km og går rundt Annølskammen. Dette er et flott turterreng som for det meste går langs åpne myrdrag og glissen skog, forteller Christian Bonvik, nestleder U & IL Glimt.

I likhet med de andre skiløypene til idrettslaget starter mann ved parkeringsplassen ved idrettslagets lysløype og følger derfra en traktorvei på ca 2,2 km opp til Våmyra. Langs traktorveien er det som regel ikke preparert med sporlegger, men kun kjørt med slodd. Oppe ved Våmyra er det preparert både med slodd og sporlegger.

- Den nye løypa er ikke merket ennå, men en følger skilting opp til Annølskammen. På toppen av Annølskammen er det flott utsikt til fjell og topper i alle himmelretninger, sier Bonvik.

Fra toppen kan en blant annet se helt til Trollheimen og Vassfjellet. Ca 100 meter før toppen på Annølskammen, finner en sporene til den nye løypa som går videre i et åpent terreng ned mot Fjellskardtjønna (Litltjønna).

Herfra går løypa ned gjennom en liten dal og til Annølstjønna. Videre mot Dyndalstjønna går en gjennom et litt flatere parti, før en går opp igjen fra Dyndalsætren og opp mot Våmyra.

- Herfra følger en traktorveien ned igjen til parkeringsplassen. Trimkasser finner en ved Skorva, Annølskammen og Våmyra, forteller han og håper folk vil bruke den nye løypa.