Har søkt støtte til fem ballbinger

Orkdal IL har søkt om støtte til fem ballbinger.  Foto: øyvind brostrøm

Sport

Orkdal Idrettslag har etablert to 3’er baner på Woldsminde og Fannremsmoen. I tillegg har de kjøpt inn to sammenleggbare 3’er baner for fleksibel bruk på ulike steder. I tillegg planlegger de innkjøp av en sammenleggbar bane til, eller eventuelt å bygge en fast bane til slik at de har 5 baner tilgjengelig for slik bruk. Orkdal idrettslag søker derfor om et kommunalt tilskudd til fem 3’er baner.

En sammenleggbare bane koster rundt 30 000 kroner og er dermed langt mer kostbar enn en bane som er fastmontert. Orkdal kommune har tidligere støttet opp etablering av 3’er baner med et tilskudd på 7000 kroner per bane.

Tilskuddet har vært finansiert med fond nærmiljø- og idrettsanlegg. Dette fondet ble disponert i sin helhet i juni 2018. Det er derfor ikke tilgjengelige midler for å finansiere et tilskudd i tråd med det som tidligere har blitt gitt i tilsvarende søknader. Rådmannen innstiller derfor på at søknaden vurderes og avklares i forbindelse med budsjett/handlingsplan for 2019 -2022.

Saken skal behandles i kulturutvalget onsdag.