Vil bevilge én million til løypemaskin

Løypemaskina på bildet tilhører et annet idrettslag, og er kun en illustrasjon til saken. 

Sport

Ordfører Odd Jarle Svanem er innstilt på å imøtekomme KILs skiavdeling sin søknad om én million kroner i støtte til ny løypemaskin.

Løypemaskina koster to millioner kroner pluss moms, og er planlagt finansiert gjennom spillemidler (300 000 kroner), salg av gammel maskin (300 000), sponsormidler (950 000) og det kommunale tilskuddet.

Før behandlinga i kommunestyret tirsdag, er Svanem positiv.

- KILs skiavdeling gjør en veldig god jobb med å kjøre opp gode skispor som alle kan benytte. I det ligger det også mye folkehelse. Derfor vil jeg støtte søknaden, uten at jeg vet om den vil få flertall, sier han.

- Hvordan kan et avslag bli oppfattet når vi vet at det ble bevilget 11 millioner kroner til Sodvinhallen?

- Jeg ser den, og er forberedt på at det kan komme reaksjoner dersom avslag blir utfallet. Men vi må likevel se på hver enkelt sak. Men jeg velger å tro at kommunestyret ser på dette som en fornuftig bruk av fjorårets overskudd, sier Svanem.

Rådmannen legger fram en alternativ tilråding; ja til støtte til innkjøp av løypemaskin, og avslag av budsjettmessige årsaker.