Klare meldinger fra idrettsorganisasjonene

- All idrett opphører umiddelbart

Både Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund har kommet med klare instrukser til sine idrettslag.

All idrettsaktivitet opphører umiddelbart i Norge. Det er de klare meldingene fra blant andre Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund.  Foto: Arkiv

Sport

Tidlig fredag morgen kom Norges idrettsforbund med en oppfordring til sine lag og organisasjoner: