Avlyser generalforsamling på grunn av koronafrykt

Midt-Norge travforbund har avlyst søndagens generalforsamling på Orkdal tråvpark.

Den bebudede omkampen om regiontravanlegget på Fannrem, er inntil videre avlyst som en følge av at generalforsamlinga er utsatt på ubestemt tid. 

Sport

I forkant av generalforsamlinga var det meldt inn forslag, som i realiteten ville betydd en omkamp om regiontravanlegget i Orkland. Nå er både generalforsamlinga og den bebudede omkampen utsatt på grunn av koronaviruset.

- Vi har valgt å følge kommuneoverlegens råd om å avlyse søndagens generalforsamling og utsette den til det er forsvarlig å gjennomføre den. Kommuneoverlegen var såpass tydelig i sine anbefalinger at vi i realiteten ikke hadde noe valg, sier leder i Midt-Norge travforbund, Asbjørn Opdal, som forståelig nok ikke kan si noe om når generalforsamlinga vil bli avholdt.

«Dere er tilreisende fra mange kommuner med smitte, dere skal ha felles bespising og dofasiliteter er begrenset der dere skal være. Det er flere risikofaktorer her som vi ikke får eliminert ved hygiene- og avstandstiltak. Jeg foreslår at dere avlyser møtet og evtentuelt har det på skype, eller alternativt flytter det til et annet tidspunkt over sommeren,» skriver kommuneoverlege Jimmy Wikell i sin anbefaling til Midt-Norge travforbund.