Reagerer på den nye ordningen:

- Vi mener ordningen er helt feil

Bare tre idrettslag i Orkland har søkt om kompensasjon for tapte inntekter i koronakrisen. Nå reagerer flere og mener de små idrettslagene er forbigått.

Leder i Orkland idrettsråd, Øyvind Mikkelsen, mener kompensasjonsordningen for tapt inntekt for idrettslag går hardest utover de minste idrettslagene.  Foto: Jan Are Melgård

- Vi mener den er helt feil, men vi ser at det er press fra både idrettskrets og politikere

Øyvind Mikkelsen, leder Orkland idrettsråd
Sport

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten, men nå ser det ut til at mange faller utenfor. Kriteriene til kompensasjonsordningen gjør at det nesten bare er de store idrettslagene som kan sende inn søknader. De aller fleste faller utenfor søkekriteriene.