Ny milepæl for barneidretten:

- Dette er etterlengtet. Vi fryktet en periode for frafallet

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet ønsker å åpne alle idretter for barn og unge fra 1. juni.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet ønsker å åpne alle idretter for barn og unge fra 1. juni.  Foto: OLA MARIUS RISE

Sport

Det skjer kun timer etter at regjeringen gikk ut med at de ville tillate idretter med «begrenset fysisk kontakt» fra 15. juni. Regjeringen mykner opp coronareglene blant barn og unge i flere utendørsidretter.

Det betyr blant annet at barn og unge kan trene fotball som før coronapandemien, uten lenger å måtte forholde seg til dagens krav om én meters avstand.

- Dette er veldig etterlengtet. Det er fint at vi nå får komme i gang igjen og vi gleder oss til å spille fotball. Vi har hatt flere uker med øvelser som går på basis- og grunnferdigheter, men det er jo begrenset hvor lenge man kan holde på med det. Noen uker går greit, men da begynner barna å gå leie, sier leder i OIFs fotballavdeling Erik Garberg.

Tirsdag kveld var det mye aktivitet i Idrettsparken.   Foto: OLA MARIUS RISE

Fryktet frafall

Norges idrettsforbund har tidligere uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten. Garberg forteller at fotballavdelingen i OIF har delt den utryggheten når det kommer til frafall.

- Vi har fryktet frafall når det ble som det ble, men vi ser heldigvis at det er lite eller ingen frafall i de yngre klassene. Når det er sagt, så er det er ikke sikkert vi har sett ettervirkningene av dette enda, sier Garberg.

- Burde det har vært åpnet tidligere for fotballaktivitet?

- Vi har nok, i likhet med andre, ønsket en tidligere åpning, men så lenge anbefalingene fra kommuneoverlegen har vært som de er, så har vi forholdt oss til det. Når man er engasjert i idretten, så pusher man ofte litt på for å komme i gang, men man må også være lydhør for de anbefalingene som blir gitt. Det skal tross alt være trygt å holde på med idretten, sier Garberg.

Erik Garberg har fryktet for frafallet i fotballen, men sier at OIF ikke har merket så mye til det enda.  Foto: OLA MARIUS RISE

Åpner for uorganisert trening

Planen er nå at det skal åpnes for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni.

- Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, sier idrettspresident Berit Kjøll.

I idrettsparken åpnes det også i neste uke opp for uorganiserte treninger, men Garberg sier at det er likevel visse retningslinjer og regler som skal følges.

- Fra mandag i neste uke vil vi åpne idrettsparken for uorganisert aktivitet igjen. Det vil si at du kan ta turen ned i parken og sparke fotball uten at det er noen som organiserer treningen. Smittevernreglene gjelder som vanlig og det vil det bli godt informert om med plakater i hele parken. Er du under 12 år, så må du ha med deg foreldrene, sier Garberg.